Corporation structures

Корпоративні структури компаній з розробки програмного забезпечення в Україні

Корпоративні структури компаній з розробки програмного забезпечення в Україні

Вступ

Українська індустрія розробки програмного забезпечення за останні роки зазнала значного розвитку і стала одним з провідних гравців на світовому ринку IT-послуг. Основним фактором успіху українських IT-компаній є ефективні корпоративні структури, які дозволяють їм адаптуватися до швидких змін на ринку та ефективно управляти ресурсами. У цій статті ми детально розглянемо корпоративні структури трьох провідних українських IT-компаній – SoftServe, Luxoft і Ciklum, порівняємо їх схожі риси та відмінності.

Корпоративні структури компаній

SoftServe

SoftServe є однією з найбільших IT-компаній в Україні з більш ніж 10,000 співробітників, що працюють у понад 30 офісах по всьому світу. Корпоративна структура SoftServe є комбінацією функціональної та проектної моделей.

Функціональна структура:

 • Розробка (Development): Включає команди розробників, архітекторів та інженерів, які відповідають за створення програмного забезпечення.
 • Тестування (QA): Відповідає за перевірку якості та функціональності продуктів.
 • Маркетинг: Відповідає за просування продуктів на ринок.
 • Продажі: Відповідає за укладення контрактів та продаж продуктів і послуг.
 • HR і фінанси: Включає управління персоналом, фінансове планування та контроль.

Проектна структура:

 • Кожен проект має власну команду, яка включає розробників, тестувальників, менеджерів проектів та дизайнерів.
 • Проектні команди працюють незалежно одна від одної, що дозволяє швидко адаптуватися до вимог клієнтів.

Luxoft

Luxoft, що входить до складу DXC Technology, спеціалізується на наданні IT-послуг у різних секторах, таких як фінанси, автомобільна індустрія та охорона здоров’я. Luxoft використовує матричну структуру, що поєднує елементи функціональної та проектної структур.

Матрична структура:

 • Функціональні підрозділи: Розробка, тестування, аналітика, HR та фінанси, які забезпечують підтримку проектів.
 • Проектні команди: Кожен проект формується з фахівців різних функціональних підрозділів, що працюють над конкретними завданнями.

Переваги матричної структури:

 • Гнучкість у розподілі ресурсів між проектами.
 • Можливість залучення фахівців з різних функціональних підрозділів до проектів.
 • Збалансованість між спеціалізацією та орієнтацією на результати проектів.

Ciklum

Ciklum є провідним постачальником аутсорсингових послуг з розробки програмного забезпечення та працює з клієнтами по всьому світу. Корпоративна структура Ciklum базується на проектній моделі.

Проектна структура:

 • Кожен проект має незалежну команду, що складається з розробників, тестувальників, менеджерів проектів та інших необхідних спеціалістів.
 • Проектні команди працюють автономно, що забезпечує високу швидкість реагування на зміни вимог клієнтів.
 • Менеджери проектів відповідають за координацію роботи команди та взаємодію з клієнтами.

Порівняння корпоративних структур

Схожі риси

 1. Орієнтація на проекти: Всі три компанії – SoftServe, Luxoft та Ciklum – використовують проектні команди, що дозволяє швидко адаптуватися до вимог клієнтів та ефективно управляти проектами.
 2. Висока спеціалізація: Усі компанії мають функціональні підрозділи, що забезпечують глибоку спеціалізацію фахівців у різних областях (розробка, тестування, маркетинг, продажі тощо).
 3. Гнучкість: Усі три компанії демонструють високу гнучкість у розподілі ресурсів та управлінні проектами, що є ключовим фактором успіху в динамічній IT-індустрії.

Відмінності

 1. Тип корпоративної структури:
  • SoftServe використовує комбіновану структуру, поєднуючи функціональні та проектні моделі.
  • Luxoft використовує матричну структуру, яка дозволяє ефективно координувати роботу між функціональними підрозділами та проектними командами.
  • Ciklum орієнтована на проектну структуру, що забезпечує високу автономію проектних команд.
 2. Управління ресурсами:
  • У SoftServe і Luxoft є чіткий поділ на функціональні підрозділи, що забезпечує ефективне використання ресурсів всередині компанії.
  • Ciklum надає пріоритет автономності проектних команд, що може призводити до меншої централізації ресурсів.
 3. Масштаб і міжнародна присутність:
  • SoftServe та Luxoft мають значну міжнародну присутність з великою кількістю офісів по всьому світу.
  • Ciklum, хоча і працює з міжнародними клієнтами, має меншу кількість офісів порівняно з SoftServe та Luxoft.

Матриця управління: пастка і переваги

Невизначеність щодо здатності компанії побудувати ефективні процеси на основі матричної структури управління залишається на початкових етапах трансформації компанії.

Пастка матриці управління

Підводні камені матричної структури управління та її особливі переваги можна детально дослідити через огляди в Harvard Review. Для тих, хто ще не підписаний, рекомендую додати його до свого списку публікацій. Щоб підсумувати уривок: на практиці матриця виявилася майже некерованою, особливо в міжнародному контексті. Подвійне підпорядкування призводило до конфліктів і плутанини; розмноження каналів створювало інформаційні затори, оскільки розмноження комітетів і звітів обтяжувало організацію; а дублювання обов’язків призводило до територіальних суперечок і втрати відповідальності.

Компанії зазвичай не свідомо обирають цю проблематичну форму управління. Історичні спадщини та швидкі бізнес-рішення, що приймаються на основі інвестиційних індикаторів, часто без готовності до глибокого аналізу, призводять до ситуацій, коли «матричне управління» контролює численні процеси протягом тривалого часу.

Мій досвід з матричною структурою

У моєму професійному досвіді я зіштовхувався з двома типами: встановлення місцевого представництва та придбання компаній. Перше, менш складне з точки зору управління, є більш передбачуваним. Хоча я не можу розкривати конкретні компанії, компанія в основному формувалася головним офісом. Відповідно, проблеми зі встановленням спільних цілей та чіткої ієрархії майже не виникали. Керівництво майже завжди уникало недоліків матричної структури управління, за винятком дуже складних проектів, ускладнених культурними відмінностями між офісами великої компанії. Мені цікаво читати майбутні книги, які обговорюють, як керівництво вирішує такі питання.

Придбання компаній призводить до відносно тривалих тертя. Тертя повинно перетворити придбану компанію. Багато залежить від того, наскільки добре налагоджена материнська компанія і наскільки глибоко вона готова зануритися в специфіку придбаної компанії. Зміни в компетенціях, часто значні зміни в цілях, плутанина у підпорядкуванні та невизначеність щодо майбутнього можуть пара

Висновки

Корпоративні структури компаній з розробки програмного забезпечення в Україні відрізняються своєю різноманітністю та здатністю адаптуватися до швидких змін на ринку. Функціональна, проектна та матрична моделі управління мають свої переваги та недоліки, і вибір конкретної структури залежить від специфіки діяльності компанії, її розміру та стратегічних цілей.

Аналіз корпоративних структур SoftServe, Luxoft та Ciklum показує, що успішне поєднання різних елементів корпоративних структур сприяє ефективному управлінню та розвитку компаній. Усі три компанії демонструють високу гнучкість та орієнтацію на результат, що дозволяє їм утримувати лідерські позиції на міжнародному ринку IT-послуг.